Werkbegeleider Kraamzorg

Wil jij een belangrijke taak vervullen bij het opleiden van een leerling of stagiair tot gediplomeerd beroepsbeoefenaar?

 

Word dan werkbegeleider! De werkbegeleider heeft als functie om een leerling/stagiaire praktijkgericht te begeleiden. Hierin vervul jij de taak van begeleider, opleider, coach en beoordelaar. Ook ben je voor de leerling een rolmodel.

Opleiden in de praktijk betekent dat een leerling/stagiaire zich ontwikkelt in het beroep door middel van al doende leren. Alle competenties worden eigen gemaakt. Als werkbegeleider heb jij als doel om de competenties op de juiste manier aan te leren. Als werkbegeleider help je studenten bij het aanleren van vaardigheden en het vormgeven van hun leerproces en beroepshouding. Aan het eind van een periode stel je vast of de geplande leerdoelen behaald zijn en de juiste competenties eigen zijn gemaakt.

Toetsing in de praktijksituatie is erg belangrijk geworden. Dit geeft werkbegeleiders dus een belangrijke taak. Kan jij een veilig leerklimaat scheppen? En kun je jouw begeleidingsstijl afstemmen op de leerstijl van de leerling?

Voor wie?

Voor iedereen die met leerlingen werkt of geïnteresseerd is in het opleiden in het BPV-traject.

De training behandelt de volgende onderwerpen:

 • Taken en verantwoordelijkheden van de werkbegeleider
 • Visie op opleiden
 • Leerklimaat en leerstijlen
 • Begeleidingsmethodieken en je eigen begeleidingsstijl
 • Beoordelen in de praktijk
 • Toets- en observatietechnieken
 • Communicatieve vaardigheden

Na het goed doorlopen van de toets aan het eind van de training, wordt samen met de tijdens de training gemaakte opdrachten je eindcijfer bepaald. Na het positief afsluiten van de training ‘Werkbegeleider Kraamzorg’ ontvang je het certificaat van Handle with Care Opleidingen. De accreditatie bij het KCKZ = 14 punten

Je kunt de training ‘Werkbegeleider’ volgen in twee varianten: online en op locatie.
De training op locatie duurt twee keer 7 uur (14 uur).

De online training volg je in je eigen tempo. Voor de online training ‘Werkbegeleider’ staat ongeveer 14 uur. En we houden rekening met een mogelijke uitloop tot 6 weken. Maar als jij door omstandigheden een poosje wat minder snel gaat of een pauze wilt nemen, heb je nog 6 maanden toegang tot alle informatie en je kunt alsnog de toets doen binnen deze tijd.

De online training heeft veel voordelen:

 • Je krijgt feedback van jouw trainer op de opdrachten aan het eind van elke module.
 • Je kunt een coaching gesprek met je trainer aanvragen.
 • Je studeert in jouw eigen tijd en lekker thuis; dus geen files!

Onze geboortezorgopleidingen hebben een accreditatie bij het KCKZ.

(Onafhankelijke Accreditatiecommissie verbonden aan het Kenniscentrum Kraamzorg)

Resultaat

Na het behalen van het certificaat weet jij:

 • Hoe je op professionele wijze leerlingen ondersteunt bij hun ontwikkeling tot zelfstandig kraamverzorgende.
 • Hoe je met de juiste communicatieve vaardigheden leerlingen ondersteunt bij hun ontwikkeling tot een professional die sterk in haar schoenen staat.
 • Hoe je leerlingen op deskundige en praktijkgerichte wijze begeleidt, coacht en beoordeelt tijdens de opleiding tot kraamverzorgende.
 • Hoe je kritisch naar jezelf kijkt en op een coachende manier je leerling helpt bij het halen van haar diploma.


Deze training online volgen?

Meld je nu aan!


Deze training op locatie volgen?

Meld je nu aan!

Testimonials

Ik wil je bedanken Diana, echt heel erg bedanken! Jouw cursus psychiatrie in het kraambed is echt geweldig en je laat mensen gewoon zien dat ook via e-learning alles mogelijk is! Echt geweldig, veel nieuwe inzichten en kennis opgedaan, ga zo door! Lynn

Kraamspecialist

Ik dacht dat ik wel wist wat ik moest doen en dat ik niemand nodig had om mij als professional neer te zetten, maar Diana liet mij de verschillende stappen zien en hield mij bij de les. Door in haar te investeren, had ik mijn coaching programma voor kwetsbare zwangeren binnen enkele maanden staan. Anders was het er waarschijnlijk nooit gekomen. Super bedankt! Bianca

Coach voor kwetsbare zwangeren

Na opleidingen te hebben gevolgd en gewerkt te hebben in de geboortezorg en de GGZ, viel mij op dat veel van de problemen die mensen op latere leeftijd ondervinden, hun oorsprong hebben in de eerste levensjaren van een kind, of zelfs al perinataal ontstaan zijn.

Tijdens verdere studies en onderzoek merkte ik dat hier nog weinig over bekend is en dat hier veel meer mee gedaan kan worden.

Ik ben mezelf gaan bijscholen op mijn vaardigheden als trainer/coach, om niet alleen ouders maar vooral de professionals in de geboortezorg meer kennis en handvaten aan te reiken om een zwangere en een moeder zo goed mogelijk te kunnen begeleiden zodat zij in staat is om een gezond kind te bouwen. Want een gezond kind bouwen is vele malen makkelijker dan een beschadigde volwassene te repareren.

“Want een gezond kind bouwen is vele malen makkelijker dan een beschadigde volwassene te repareren.”

Met Handle With Care Geboortezorg heb ik mijn kennis kunnen uitdragen aan een team van goed opgeleide en betrokken kraamverzorgenden, en heb ik zelf een schat aan nieuwe kennis en ervaring opgedaan. Zo kreeg ik de mogelijkheid om meer te bieden dan het hoogstnoodzakelijke, zodat we elk gezin en elk nieuw geboren kindje een duwtje kunnen geven in de richting van een mooie toekomst.

Handle With Care Opleidingen was een logische vervolgstap en aanvulling hierop. Door kraamverzorgenden een platform te bieden waar zij terecht kunnen voor gedegen opleiding en specialisaties bieden wij deze professionals de beste begeleiding voor de belangrijke en buitengewoon verantwoordelijke rol die zij spelen bij de begeleiding vaan (aanstaande) moeders en kind. Om het vak optimaal uit te oefenen speelt het bijhouden en vergroten van inhoudelijke kennis een grote rol.

Diana Bakker – de Koning – oprichter en trainer van Handle With Care Opleidingen

Testimonials

De training psychiatrie in het kraambed die ik bij HWC Opleidingen heb gevolgd, zorgde direct voor meer begrip voor mijn cliënten. Ik werk weer met plezier en begrip, zonder mezelf te verliezen. Met de tips die ik kreeg signaleer ik de spanningen veel eerder en kan ik ze snel aanpakken voor het  escaleert. Ik schrijf me graag in voor jullie volgende training! Jessica

Kraamspecialist

“Nadat ik slechte ervaringen met bijscholingen en opleiders heb gehad, was ik er helemaal klaar mee. HWC Opleidingen, heeft een heel andere aanpak, dan wat ik gewend ben van opleiders, maar het resultaat is zo goed, duidelijk en uitgebreid dat je geen andere opleider meer nodig hebt.” Tim

Begeleider probleem jongeren en tienermoeders

Veelgestelde vragen:

Waarom kiezen voor HWC Opleidingen? ->

HWC Opleidingen is een door het Kennis Centrum Kraamzorg erkend opleidingsinstituut. Enkele kenmerken van onze trainingen:
+ Wij bieden een interactief lesprogramma met veel ruimte voor vragen stellen.
+ Het lesmateriaal bestaat uit een werkboek, een studieboek en diverse bijlagen met uitgebreide theorie.
+ Elke opleiding binnen Handle with Care Opleidingen wordt gegeven door ervaren trainers die zich nauw verbonden voelen met de praktijk.
+ Wij hanteren op onze locatie kleine groepen om te zorgen voor voldoende persoonlijke aandacht en een optimale geoefendheid van de cursisten. Bij veel van onze online trainingen bieden wij jou een 1-op-1 online vragenuurtje, zodat er voldoende gelegenheid is om jouw persoonlijke vragen te bespreken.
+ Korting met de HWC studiepas is mogelijk; vraag naar de mogelijkheden.

Hoe werkt de online training? ->

De online training bestaat uit een interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen. De online training volg je in je eigen tempo en voor ‘Werkbegeleider’ staat ongeveer 14 uur. En we houden rekening met een mogelijke uitloop tot 6 weken. Maar als jij door omstandigheden een poosje wat minder snel gaat of een pauze wilt nemen, heb je nog 6 maanden toegang tot alle informatie en je kunt alsnog de toets doen binnen deze tijd.

De online training heeft veel voordelen:

 • Je krijgt feedback van jouw trainer op de opdrachten aan het eind van elke module.
 • Je kunt een coaching gesprek met je trainer aanvragen.
 • Je studeert in jouw eigen tijd en lekker thuis; dus geen files!

Hoe ontvang ik een certificaat? ->

Na het afronden met een voldoende voor de toets ontvang je het certificaat ‘Werkbegeleider Kraamzorg’ van Handle with Care Opleidingen. Het certificaat ‘Werkbegeleider Kraamzorg’ is een module van de opleiding kraamspecialist en kraamcoach.

 

De accreditatie bij het KCKZ = 14 punten

Wat als ik niet in één keer slaag voor deze training? ->

Mocht je de eindtoets niet in 1 keer halen, dan krijg je van ons de gelegenheid deze nog 2 keer opnieuw te doen.

Wat zijn de kosten?

Je kunt de training ‘Werkbegeleider kraamzorg’ volgen in twee varianten: online en op locatie.
De online training kost €297,- inclusief BTW en alle lesmaterialen.
De training op locatie kost €470,- per persoon inclusief BTW en alle lesmaterialen.

Voor prijsopgave voor groepen en in company training mail ons: info@hwcopleidingen.nl


Deze training online volgen?

Meld je nu aan!


Deze training op locatie volgen?

Meld je nu aan!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

VRIENDENKORTING! Krijg 25% korting op je volgende online training naar keuze!