Wil jij een belangrijke taak vervullen als werkbegeleider bij het opleiden van een leerling of stagiair tot gediplomeerd beroepsbeoefenaar?

Dan is deze training echt iets voor jou.

De werkbegeleider heeft als functie om een leerling praktijk gericht te begeleiden. Hierin vervul je de taak van begeleider, opleider, coach en beoordelaar. Ook ben je voor de leerling een rolmodel.

Opleiden in de praktijk betekent dat een leerling/stagiaire of ook wel student, zich ontwikkeld in het beroep door middel van al lerend doen. Alle competenties worden eigen gemaakt. Als werkbegeleider heb jij als doel om de competenties op de juiste manier aan te leren. Als werkbegeleider help je studenten bij het aanleren van vaardigheden en het vormgeven van hun leerproces en beroepshouding. Aan het eind van een periode stellen we vast of de geplande leerdoelen behaald zijn en de juiste competenties eigen zijn gemaakt.

Een leerling leert specifieke vaardigheden, en ontwikkelt nieuwe persoonlijke- en leervaardigheden. Toetsing in de praktijksituatie is erg belangrijk geworden. Dit geeft werkbegeleiders dus een belangrijke taak. Kan jij een veilig leerklimaat scheppen? En kun je jouw begeleidingsstijl afstemmen op de leerstijl van de leerling?

 

Onze kraamzorgopleidingen hebben een accreditatie bij het KCKZ

(onafhankelijke Accreditatiecommissie verbonden aan het Kenniscentrum Kraamzorg)

Inhoud van de training:

Tijdens deze training ontwikkel je je eigen communicatieve vaardigheden om als professional een leerling te ondersteunen bij de ontwikkeling tot een professional die sterk in haar schoenen staat.

De training volgen op locatie: twee studiedagen van 7 uur of vier dagdelen van 3,5 uur.
De training volgen als E-learning in je eigen tijd: 10 modules verdeeld over 6 weken. Studie-uren ongeveer 5 uur per week.

De accreditatie bij het KCKZ = 14 punten

Tijdens de training behandel je zowel de theorie als de praktijk die je nodig hebt om als werkbegeleider het beste uit jezelf en een stagiaire te halen. In overleg kunnen er vaardigheden of competenties aan de lesstof worden toegevoegd.

Vakken: 

 • taken en verantwoordelijkheden van de werkbegeleider
 • visie op opleiden
 • leerklimaat en leerstijlen
 • begeleidingsmethodieken en eigen begeleidingsstijl
 • beoordelen in de praktijk
 • toets- en observatietechnieken
 • communicatieve vaardigheden

Wat krijg je nog meer:

  • Interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen
  • Lesstof wordt op het werkveld aangepast
  • Uitgebreide theorie
  • Praktijk dag
  • Aanvraag HWC studiepas is mogelijk

Examen/Certificering: 

Na actieve deelname aan de training ontvang je het certificaat ‘Werkbegeleider in de Zorg’ van Handle with Care Opleidingen.

NA HET VOLGEN VAN DEZE TRAINING KAN JE:

Na het behalen van het certificaat, ben je gecertificeerd werkbegeleider en kan je als zodanig aan de slag in jouw organisatie.

Groepsgrootte:

Wij hanteren op onze locatie kleine groepen om te zorgen voor voldoende persoonlijke aandacht en een optimale geoefendheid van de cursisten.


Deze training online volgen?

Meld je nu aan!


Deze training op locatie volgen?

Meld je nu aan!

Voor wie:

Iedereen die met leerlingen werkt, of geïnteresseerd is in het opleiden in het BPV traject.

Ben jij klaar voor de toekomst?

Het vak kraamverzorgende verandert en wij van Handle with Care denken graag met jou mee hoe jij je kunt voorbereiden op deze veranderingen!

Download onze test en ontdek of jij klaar bent voor de toekomst!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This