Vroegsignalering, meldcode en SBS.

HANDELEN VOLGENS DE MELDCODE VOOR BEROEPSKRACHTEN

Beroepskrachten die direct met ouders en kinderen werken, zien vaak als eerste dat het niet goed gaat thuis als het gaat om opvoed- en opgroeiproblemen. Het is niet altijd hun verantwoordelijkheid hierin hulp te verlenen, maar wel om de zorgen te signaleren en eventuele vervolgstappen te ondernemen. Dit is een belangrijke taak. In de praktijk blijkt dat mensen al heel veel zien, en dus signaleren, maar niet altijd goed weten wat dan te doen.

Onderzoek wijst uit dat beroepskrachten, die met een meldcode werken 3 keer zo vaak ingrijpen als collega’s waar zo’n code niet voorhanden is. De overheid heeft daarom op 1 juli 2013 een wet aangenomen Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en eveneens voor politie en justitie.

Deze training richt zich op het begrijpen en kunnen herkennen van de begrippen kindermishandeling, huiselijk geweld en shakenbaby syndroom en richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden om huiselijk geweld of kindermishandeling bespreekbaar te maken door middel van effectief signaleren, handelen en communiceren. Je leert een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op een professionele manier bespreekbaar te maken en hoe je kunt handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor wie?

Voor gediplomeerde zorgmedewerkers.

De inhoud van de training:

De training bestaat uit 1 dag van 7 uur. Je kunt deze training ook volgen in 2 dagdelen van 3,5 uur en tevens 4 uur online.

Je leert om vroegtijdig signalen te herkennen over huiselijk geweld en kindermishandeling en om deze zorgvuldig te interpreteren. We kijken naar de invloed van jouw eigen normen en waarden bij het beoordelen van opvoedingssituaties en onderzoeken welke twijfels en dilemma’s een rol kunnen spelen bij het signaleringsproces.

Je leert en oefent hoe je volgens de meldcode kunt handelen als je je zorgen maakt. Hierbij besteden we specifieke aandacht aan taken en verantwoordelijkheden, privacy en dossiervorming, de verplichte stappen, SISA, de sociale kaart, de werkwijze van Veilig Thuis en het verschil tussen meldrecht en meldplicht.

Na de training kan je op een zelfverzekerde en zorgvuldige manier het gesprek aangaan met cliënten over (vermoedens van) geweld binnen het gezin. Je communicatieve vaardigheden worden versterkt zodat je een bijdrage kunt leveren aan het voorkomen of stoppen van huiselijk geweld. We stemmen de training af op de specifieke taken en het niveau van de deelnemers.

Tijdens de training vroegsignalering leert je hoe je de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling op een bewuste en zorgzame manier kunt inzetten. Ook als je het spannend vindt, ontdek je wat je kunt doen.

Na het goed doorlopen van de toets aan het eind van de training, wordt samen met de gemaakte opdrachten tijdens de training je eindcijfer bepaald. Na het positief afsluiten van de training ‘Vroegsignalering, meldcode en SBS’ ontvang je het certificaat van Handle with Care Opleidingen. De accreditatie bij het KCKZ = 11 punten

Onze geboortezorgopleidingen hebben een accreditatie bij het KCKZ.

(Onafhankelijke Accreditatiecommissie verbonden aan het Kenniscentrum Kraamzorg)

Resultaat:

Na het behalen van het certificaat kun jij:

  • Vroegtijdig signalen herkennen over huiselijk geweld en kindermishandeling en deze zorgvuldig interpreteren.
  • Op een zelfverzekerde en zorgvuldige manier het gesprek aangaan met cliënten over (vermoedens van) geweld binnen het gezin.
  • Een bijdrage leveren aan het voorkomen of stoppen van huiselijk geweld.
  • De meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling op een bewuste en zorgzame manier inzetten.


Deze training online volgen?

Meld je nu aan!


Deze training op locatie volgen?

Meld je nu aan!

Testimonials

Ik wil je bedanken Diana, echt heel erg bedanken! Jouw cursus psychiatrie in het kraambed is echt geweldig en je laat mensen gewoon zien dat ook via e-learning alles mogelijk is! Echt geweldig, veel nieuwe inzichten en kennis opgedaan, ga zo door! Lynn

Kraamspecialist

Ik dacht dat ik wel wist wat ik moest doen en dat ik niemand nodig had om mij als professional neer te zetten, maar Diana liet mij de verschillende stappen zien en hield mij bij de les. Door in haar te investeren, had ik mijn coaching programma voor kwetsbare zwangeren binnen enkele maanden staan. Anders was het er waarschijnlijk nooit gekomen. Super bedankt! Bianca

Coach voor kwetsbare zwangeren

Na opleidingen te hebben gevolgd en gewerkt te hebben in de geboortezorg en de GGZ, viel mij op dat veel van de problemen die mensen op latere leeftijd ondervinden, hun oorsprong hebben in de eerste levensjaren van een kind, of zelfs al perinataal ontstaan zijn.

Tijdens verdere studies en onderzoek merkte ik dat hier nog weinig over bekend is en dat hier veel meer mee gedaan kan worden.

Ik ben mezelf gaan bijscholen op mijn vaardigheden als trainer/coach, om niet alleen ouders maar vooral de professionals in de geboortezorg meer kennis en handvaten aan te reiken om een zwangere en een moeder zo goed mogelijk te kunnen begeleiden zodat zij in staat is om een gezond kind te bouwen. Want een gezond kind bouwen is vele malen makkelijker dan een beschadigde volwassene te repareren.

“Want een gezond kind bouwen is vele malen makkelijker dan een beschadigde volwassene te repareren.”

Met Handle With Care Geboortezorg heb ik mijn kennis kunnen uitdragen aan een team van goed opgeleide en betrokken kraamverzorgenden, en heb ik zelf een schat aan nieuwe kennis en ervaring opgedaan. Zo kreeg ik de mogelijkheid om meer te bieden dan het hoogstnoodzakelijke, zodat we elk gezin en elk nieuw geboren kindje een duwtje kunnen geven in de richting van een mooie toekomst.

Handle With Care Opleidingen was een logische vervolgstap en aanvulling hierop. Door kraamverzorgenden een platform te bieden waar zij terecht kunnen voor gedegen opleiding en specialisaties bieden wij deze professionals de beste begeleiding voor de belangrijke en buitengewoon verantwoordelijke rol die zij spelen bij de begeleiding vaan (aanstaande) moeders en kind. Om het vak optimaal uit te oefenen speelt het bijhouden en vergroten van inhoudelijke kennis een grote rol.

Diana Bakker – de Koning – oprichter en trainer van Handle With Care Opleidingen

Testimonials

De training psychiatrie in het kraambed die ik bij HWC Opleidingen heb gevolgd, zorgde direct voor meer begrip voor mijn cliënten. Ik werk weer met plezier en begrip, zonder mezelf te verliezen. Met de tips die ik kreeg signaleer ik de spanningen veel eerder en kan ik ze snel aanpakken voor het  escaleert. Ik schrijf me graag in voor jullie volgende training! Jessica

Kraamspecialist

“Nadat ik slechte ervaringen met bijscholingen en opleiders heb gehad, was ik er helemaal klaar mee. HWC Opleidingen, heeft een heel andere aanpak, dan wat ik gewend ben van opleiders, maar het resultaat is zo goed, duidelijk en uitgebreid dat je geen andere opleider meer nodig hebt.” Tim

Begeleider probleem jongeren en tienermoeders

Veelgestelde vragen:

Waarom kiezen voor HWC Opleidingen? ->

HWC Opleidingen is een door het Kennis Centrum Kraamzorg erkend opleidingsinstituut. Enkele kenmerken van onze trainingen:
+ Wij bieden een interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen.
+ Het lesmateriaal bestaat uit een werkboek, een studieboek en diverse bijlagen met uitgebreide theorie.
+ Elke opleiding binnen Handle with Care Opleidingen wordt gegeven door ervaren trainers die zich nauw verbonden voelen met de praktijk.
+ Wij hanteren op onze locatie kleine groepen om te zorgen voor voldoende persoonlijke aandacht en een optimale geoefendheid van de cursisten. Bij veel van onze online trainingen bieden wij jou een 1-op-1 online vragenuurtje, zodat er voldoende gelegenheid is om jouw persoonlijke vragen te bespreken.
+ Korting met de HWC studiepas is mogelijk; vraag naar de mogelijkheden.

Hoe werkt de online training? ->

De online training bestaat uit een interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen. Je kunt de lessen volgen in jouw eigen tempo. In totaal duurt de online training ‘Vroegsignalering, meldcode en SBS’ ongeveer 6 weken. Maar als jij door omstandigheden een poosje wat minder snel gaat of een pauze wilt nemen, heb je nog 6 maanden toegang tot alle informatie en je kunt alsnog de toets doen binnen deze tijd.

De online training heeft veel voordelen:

  • Je krijgt feedback van jouw trainer op de opdrachten aan het eind van elke module.
  • Er is een vragenuurtje voor de hele groep waarin jullie online vragen aan elkaar en de trainer kunnen stellen.
  • Je kunt een coaching gesprek met je trainer aanvragen.
  • Je studeert in jouw eigen tijd en lekker thuis; dus geen files!

Hoe ontvang ik een certificaat? ->

Na het afronden met een voldoende voor de toets ontvang je het certificaat ‘Vroegsignalering, meldcode en SBS’ van Handle with Care Opleidingen. Dit certificaat is een module van de opleiding kraamspecialist en kraamcoach.

De accreditatie bij het KCKZ = 11 punten

Wat als ik niet in één keer slaag voor deze training? ->

Mocht je de eindtoets niet in 1 keer halen, dan krijg je van ons de gelegenheid deze nog 2 keer opnieuw te doen.

Wat zijn de kosten?

Je kunt de training ‘Vroegsignalering, meldcode en SBS’ volgen in twee varianten; online en op locatie.
De online training kost €150,- inclusief BTW en alle lesmaterialen.
De training op locatie kost €175,- per persoon inclusief BTW en alle lesmaterialen.

Voor prijsopgave voor groepen en in company training mail ons: info@hwcopleidingen.nl


Deze training online volgen?

Meld je nu aan!


Deze training op locatie volgen?

Meld je nu aan!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This