Vroegsignalering, meldcode en shaken baby syndroom

vroegsignalering, meldcode en shaken baby syndroom

Beroepskrachten die direct met ouders en kinderen werken, zien vaak als eerste opvoed- en opgroeiproblemen in een gezin. Het is niet altijd hun verantwoordelijkheid hierin hulp te verlenen, maar wel om de zorgen te signaleren en eventueel vervolgstappen te ondernemen. Dit is een belangrijke taak. In de praktijk blijkt dat zorgverleners vaak al heel veel signaleren, maar niet altijd goed weten wat ze daarmee moeten doen.

Onderzoek wijst uit dat beroepskrachten die met een meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen als collega’s waar zo’n code niet voorhanden is. De overheid heeft daarom op 1 juli 2013 de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling ingesteld. Deze geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en eveneens voor politie en justitie.

Deze training richt zich op het begrijpen en kunnen herkennen van de begrippen kindermishandeling, huiselijk geweld en shaken baby syndroom. Ook richten we ons op het ontwikkelen van vaardigheden waarmee je huiselijk geweld of kindermishandeling bespreekbaar kunt maken. Je leert effectief signaleren, handelen en communiceren. Daarnaast leer je hoe je handelt volgens de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.


Deze training online volgen?

Meld je nu aan!


Deze training op locatie volgen?

Meld je nu aan!

Voor wie?

De training is voor iedereen die met baby’s en/of kinderen werkt en een signalerende taak heeft in zijn of haar werkzaamheden.

De inhoud van de training

Deze eendaagse training duurt ongeveer 10 uur.

Je leert om vroegtijdig signalen te herkennen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook leer je deze zorgvuldig te interpreteren. We kijken naar de invloed van jouw eigen normen en waarden bij het beoordelen van opvoedingssituaties en onderzoeken welke twijfels en dilemma’s een rol kunnen spelen bij het signaleringsproces.

Je leert en oefent hoe je volgens de meldcode kunt handelen. Hierbij besteden we specifieke aandacht aan taken en verantwoordelijkheden, privacy en dossiervorming, de verplichte stappen, SISA, de sociale kaart, de werkwijze van Veilig Thuis en het verschil tussen meldrecht en meldplicht.

Na de training kun je op een zelfverzekerde en zorgvuldige manier het gesprek aangaan met cliënten over (vermoedens van) geweld binnen het gezin. Je communicatieve vaardigheden worden versterkt zodat je een bijdrage kunt leveren aan het voorkomen of stoppen van huiselijk geweld. We stemmen de training af op de specifieke taken en het niveau van de deelnemers.

Tijdens de training Vroegsignalering, Meldcode en shaken baby syndroom leer je hoe je de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling op een bewuste en zorgzame manier kunt inzetten. Ook als je het spannend vindt, ontdek je wat je kunt doen.

Na het goed doorlopen van de toets aan het eind van de training, wordt samen met de gemaakte opdrachten tijdens de training je eindcijfer bepaald. Na het positief afsluiten van de training Vroegsignalering, Meldcode en shaken baby syndroom ontvang je ons certificaat. De accreditatie bij het KCKZ = 11 punten.

Online of op locatie

Je kunt de training ‘Vroegsignalering, Meldcode en shaken baby syndroom’ volgen in twee varianten: online en op locatie.

De online training duurt ongeveer 10 uur en we houden rekening met een uitloop tot 4 weken. Je sluit de training af met een toets. En als jij door omstandigheden een poosje wat minder snel gaat of een pauze wilt nemen, heb je nog 6 maanden toegang tot alle informatie en je kunt alsnog de toets doen binnen deze tijd. De online training bestaat uit een interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen. Je kunt de lessen volgen in jouw eigen tempo.

De online training heeft veel voordelen:

  • Je krijgt feedback van jouw trainer op de opdrachten aan het eind van elke module.
  • Je kunt een coaching gesprek met je trainer aanvragen.
  • Je studeert in jouw eigen tijd en lekker thuis; dus geen files!

Onze geboortezorgopleidingen hebben een accreditatie bij het KCKZ.

(Onafhankelijke Accreditatiecommissie verbonden aan het Kenniscentrum Kraamzorg)

Resultaat

Na het behalen van het certificaat kun jij:

 

  • Vroegtijdig signalen herkennen van huiselijk geweld en kindermishandeling en deze zorgvuldig interpreteren.
  • Op een zelfverzekerde en zorgvuldige manier het gesprek aangaan met cliënten over (vermoedens van) geweld binnen het gezin.
  • Een bijdrage leveren aan het voorkomen of stoppen van huiselijk geweld.
  • De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling op een bewuste en zorgzame manier inzetten.


Deze training online volgen?

Meld je nu aan!


Deze training op locatie volgen?

Meld je nu aan!

Testimonials

De training psychiatrie in het kraambed die ik bij HWC Opleidingen heb gevolgd, zorgde direct voor meer begrip voor mijn cliënten. Ik werk weer met plezier en begrip, zonder mezelf te verliezen. Met de tips die ik kreeg signaleer ik de spanningen veel eerder en kan ik ze snel aanpakken voor het  escaleert. Ik schrijf me graag in voor jullie volgende training! Jessica

Kraamspecialist

Ik dacht dat ik wel wist wat ik moest doen en dat ik niemand nodig had om mij als professional neer te zetten, maar Diana liet mij de verschillende stappen zien en hield mij bij de les. Door in haar te investeren, had ik mijn coaching programma voor kwetsbare zwangeren binnen enkele maanden staan. Anders was het er waarschijnlijk nooit gekomen. Super bedankt! Bianca

Coach voor kwetsbare zwangeren

“Want een gezond kind bouwen is vele malen makkelijker dan een beschadigde volwassene te repareren.”

Veelgestelde vragen:

Waarom kiezen voor HWC Opleidingen? ->

HWC Opleidingen is een door het Kennis Centrum Kraamzorg erkend opleidingsinstituut. Enkele kenmerken van onze trainingen:
+ Wij bieden een interactief lesprogramma met veel ruimte om vragen te stellen.
+ Het lesmateriaal bestaat uit een werkboek, een studieboek en diverse bijlagen met uitgebreide theorie.
+ Elke training binnen Handle with Care Opleidingen wordt gegeven door ervaren trainers die zich nauw verbonden voelen met de praktijk.
+ Wij hanteren op onze locatie kleine groepen om te zorgen voor voldoende persoonlijke aandacht en een optimale geoefendheid van de cursisten. Bij veel van onze online trainingen bieden wij jou een 1-op-1 online vragenuurtje, zodat er voldoende gelegenheid is om jouw persoonlijke vragen te bespreken.
+ Korting met de HWC studiepas is mogelijk; vraag naar de mogelijkheden.

Hoe werkt de online training? ->

De online training duurt ongeveer 8 uur en we houden rekening met een uitloopt tot 4 weken. Je sluit de training af met een toets. En als jij door omstandigheden een poosje wat minder snel gaat of een pauze wilt nemen, heb je nog 6 maanden toegang tot alle informatie en je kunt alsnog de toets doen binnen deze tijd. De online training bestaat uit een interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen.

Je kunt de lessen volgen in jouw eigen tempo. De online training bestaat uit een interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen.

De online training heeft veel voordelen:

  • Je krijgt feedback van jouw trainer op de opdrachten aan het eind van elke module.
  • Je kunt een coachingsgesprek met je trainer aanvragen.
  • Je studeert in jouw eigen tijd en lekker thuis; dus geen files!

Hoe ontvang ik een certificaat? ->

Na het afronden met een voldoende voor de toets ontvang je het certificaat ‘Vroegsignalering, meldcode en SBS’ van Handle with Care Opleidingen. Dit certificaat is een module van de opleiding kraamspecialist en kraamcoach.

De accreditatie bij het KCKZ = 11 punten

Wat als ik niet in één keer slaag voor deze training? ->

Mocht je de eindtoets niet in 1 keer halen, dan krijg je van ons de gelegenheid deze nog 2 keer opnieuw te doen.

Wat zijn de kosten?

Je kunt de training ‘Vroegsignalering, meldcode en shaken baby syndroom’ volgen in twee varianten; online en op locatie.
De online training kost €150,- inclusief BTW en alle lesmaterialen.
De training op locatie kost €175,- per persoon inclusief BTW en alle lesmaterialen.

Voor prijsopgave voor groepen en incompanytraining mail ons: info@hwcopleidingen.nl


Deze training online volgen?

Meld je nu aan!


Deze training op locatie volgen?

Meld je nu aan!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

VRIENDENKORTING! Krijg 25% korting op je volgende online training naar keuze!