vroegsignalering, meldcode en sbs

Handelen volgens de meldcode voor beroepskrachten

Beroepskrachten die direct met ouders en kinderen werken, zien vaak als eerste dat het niet goed gaat thuis als het gaat om opvoed- en opgroeiproblemen. Het is niet altijd hun verantwoordelijkheid hierin hulp te verlenen, maar wel om de zorgen te signaleren en eventuele vervolgstappen te ondernemen. Dit is een belangrijke taak. In de praktijk blijkt dat mensen al heel veel zien, en dus signaleren, maar niet altijd goed weten wat dan te doen.

Onderzoek wijst uit dat beroepskrachten, die met een meldcode werken 3 keer zo vaak ingrijpen als collega’s waar zo’n code niet voorhanden is. De overheid heeft daarom op 1 juli 2013 een wet aangenomen Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en eveneens voor politie en justitie.

Deze training richt zich op het begrijpen en kunnen herkennen van de begrippen kindermishandeling, huiselijk geweld en shakenbaby syndroom en richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden om huiselijk geweld of kindermishandeling bespreekbaar te maken door middel van effectief signaleren, handelen en communiceren. Je leert een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op een professionele manier bespreekbaar te maken en hoe je kunt handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Inhoud van de training:

De training bestaat uit 1 dag van 7 uur. Je kunt deze training ook volgen in 2 dagdelen van 3,5 uur en tevens 4 uur online.

Je leert om vroegtijdig signalen te herkennen over huiselijk geweld en kindermishandeling, en om deze zorgvuldig te interpreteren. We kijken naar de invloed van jouw eigen normen en waarden bij het beoordelen van opvoedingssituaties en onderzoeken welke twijfels en dilemma’s een rol kunnen spelen bij een signaleringsproces.

Je leert en oefent hoe je volgens de meldcode kunt handelen als je je zorgen maakt. Hierbij besteden we specifieke aandacht aan taken en verantwoordelijkheden, privacy en dossiervorming, de verplichte stappen, SISA, de sociale kaart, de werkwijze van Veilig Thuis en het verschil tussen meldrecht en meldplicht.

Na de training kan je op een zelfverzekerde en zorgvuldige manier het gesprek aangaan met cliënten over (vermoedens van) geweld binnen het gezin. Je communicatieve vaardigheden worden versterkt zodat je een bijdrage kunt leveren aan het voorkomen of stoppen van huiselijk geweld. We stemmen de training af op de specifieke taken en het niveau van de deelnemers.

Tijdens de training vroegsignalering leert je hoe je de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling op een bewuste en zorgzame manier kunt inzetten. Ook als je het spannend vindt, ontdek je wat u kunt doen.

 

Deze training Gelijk volgen?

Meld je nu aan!

Wat krijg je nog meer:

  • Interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen
  • Lesstof wordt op het werkveld aangepast
  • Uitgebreide theorie
  • theorie toets, certificaat
  • Accreditatie bij het KCKZ 11 punten
  • Aanvraag HWC studiepas is mogelijk

Examen/Certificering: 

Na het afronden met een voldoende voor de toets ontvang je het certificaat ‘Vroegsignalering’ van Handle with Care Opleidingen.

Wat kan je met het certificaat?

Met deze training voldoe je aan de eisen die de Wet meldcode stelt en je ontvangt een certificaat dat daarvan getuigt.

Groepsgrootte:

Wij hanteren op onze locatie kleine groepen om te zorgen voor voldoende persoonlijke aandacht en een optimale geoefendheid van de cursisten.

Voor wie:

Gediplomeerde zorgmedewerkers.

Kosten: 

€ 150,- per persoon inclusief BTW.

Voor prijsopgave voor groepen of incompanytraining mail ons: info@hwcopleidingen.nl

Bijscholing: voor deze training is bijscholing beschikbaar

Ben jij klaar voor de toekomst?

Het vak kraamverzorgende verandert en wij van Handle with Care denken graag met jou mee hoe jij je kunt voorbereiden op deze veranderingen!

Download onze test en ontdek of jij klaar bent voor de toekomst!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This