Handelen volgens de meldcode voor beroepskrachten

Deze training richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden ohuiselijk geweld of kindermishandling bespreekbaar te maken door middel van effectief signaleren, handelen en communiceren. Je leert een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op een professionele manier bespreekbaar te maken en hoje kunt handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Inhoud van de training: 

De training bestaat uit 1 dag. Je kunt deze training ook volgen in 2 dagdelen van 3,5 uur. 

Je leert om vroegtijdig signalen te herkennen over huiselijk geweld en kindermishandeling, en om deze zorgvuldig te interpreteren. We kijken naar de invloed van jouw eigen normen en waarden bij het beoordelen van opvoedingssituaties en onderzoeken welke twijfels en dilemma’s een rol kunnen spelen bij een signaleringsproces. 

Je leert en oefent hoe je volgens de meldcode kunt handelen als je je zorgen maakt. Hierbij besteden we specifieke aandacht aan taken en verantwoordelijkheden, privacy en dossiervorming, de verplichte stappen, SISA, de sociale kaart, de werkwijze van Veilig Thuis en het verschil tussen meldrecht en meldplicht. 

Na de training kan je op een zelfverzekerde en zorgvuldige manier het gesprek aangaan met cliënten over (vermoedens van) geweld binnen het gezin. Je communicatieve vaardigheden worden versterkt zodat je een bijdrage kunt leveren aan het voorkomen of stoppen van huiselijk geweld. We stemmen de training af op de specifieke taken en het niveau van de deelnemers.  

AANMELDEN

Wat krijg je nog meer:  

  • Interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen 
  • Vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) 
  • Lesstof wordt op het werkveld aangepast 
  • Inclusief lunch 
  • Goede prijs-kwaliteitsverhouding 
  • Theorie en praktijk dag, theorie toets, certificaat 
  • Accreditatie bij het KCKZ 

Examen/Certificering: 

Met deze training voldoet je aan de eisen die de Wet meldcode stelt en je ontvangt een certificaat dat daarvan getuigt. KCKZ 8 punten.

Groepsgrootte: 

Wij werken op onze locatie met kleine groepen om te zorgen voor voldoende persoonlijke aandacht en een optimale geoefendheid van de cursisten. 

Voor wie: 

Gediplomeerde zorgmedewerkers. 

Kosten: 

€ 150,- per persoon

 Voor prijsopgave voor groepen of incompanytraining mail ons: info@hwcopleidingen.nl 

 Bijscholing: voor deze training is bijscholing beschikbaar 

AANMELDEN

Sluit Menu