Psychiatrie in het Kraambed

ALS DE ROZE WOLK SCHUILGAAT ACHTER EEN DONKERE WOLK. 

Ernstige psychische problemen tijdens de zwangerschap en in het kraambed beperken niet alleen het functioneren van de (aanstaande) moeder, maar beïnvloeden ook de ontwikkeling van het (ongeboren) kind. Gelukkig is er steeds meer bekend over effectieve behandelingen bij de (aanstaande) moeder en het mogelijk bedreigde kind.

De zwangerschap en kraamtijd zijn  een periode van geluk en plezier. Toch zijn er vrouwen die niet kunnen genieten van deze periode. Ze zijn angstig, verdrietig  of zelfs in de war.

Psychiatrische problematiek rondom de zwangerschap wordt vaak niet herkend.  Stemmingswisselingen, prikkelbaar zijn, slaapproblemen en hoofdpijn worden al snel afgeschreven als zwangerschapskwaaltjes. Weet jij hoe je onderscheid maakt  tussen reguliere zwangerschapskwaaltjes en symptomen van psychiatrische problematiek? Wat de risicofactoren zijn voor de ontwikkeling van psychiatrische problematiek? En welke behandelmogelijkheden er zijn als het kindje eenmaal geboren is?

Ongeveer twee op de tien zwangere vrouwen en kraamvrouwen heeft psychische klachten zoals angst, depressie, paniekstoornis, posttraumatisch stresssyndroom of psychose. Deze training is bedoeld voor allen die vanuit verloskunde, kraamzorg of psychiatrie betrokken zijn bij of interesse hebben in de zorg voor kwetsbare zwangeren met psychiatrische problematiek.

 

Leer psychiatrische problematiek tijdig te herkennen en adequaat te handelen!

Voor wie?

Voor iedereen die vanuit verloskunde, kraamzorg of psychiatrie betrokken is bij- of interesse heeft
in de zorg voor kwetsbare zwangeren met psychiatrische problematiek.

De training behandelt de volgende onderwerpen:

 • Hoe werkt psychiatrische zorg en hoe is de psychiatrische zorg samengesteld?
 • Psychiatrische aandoeningen; o.a.: schizofrenie, wanen, hallucinaties, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, angst, dwangstoornissen, postpartum-depressie en -psychose, babyblues.
 • Verschillen en kenmerken van  PPD en PPP.
 • Medicijngebruik tijdens zwangerschap en kraambed.
 • Signaleren, overleg en overdracht.
 • Inzicht in eigen attitude.
 • Houding en attitude t.a.v. ‘de psychiatrische patiënt’ in de kraamzorg.
 • Eigen sterke en minder sterke  kanten kunnen benoemen in de communicatie met de psychiatrische patiënt.
 • Interventies in de zorg voor de psychiatrische patiënt.

Na het goed doorlopen van de toets aan het eind van de training, wordt samen met de gemaakte opdrachten tijdens de training je eindcijfer bepaald. Na het positief afsluiten van de training Psychiatrie in het Kraambed ontvang je het certificaat ‘Psychiatrie in het kraambed’ van Handle with Care Opleidingen. De accreditatie bij het KCKZ = 14 punten

Onze geboortezorgopleidingen hebben een accreditatie bij het KCKZ.

(Onafhankelijke Accreditatiecommissie verbonden aan het Kenniscentrum Kraamzorg)

Resultaat:

Na het behalen van het certificaat kun jij:

 • Extra begeleiding geven aan een kraamvrouw met depressieve klachten, die tijdens haar zwangerschap of in het verleden SSRI heeft gebruikt.
 • De kraamvrouw voorzien van de juiste zorg en adviezen.
 • De aanvullende zorg voor kraamvrouw en pasgeborene toelichten en onderbouwen.
 • Jouw kennis inzetten om specifieke observaties bij de pasgeborene te herkennen.
 • Op de juiste wijze overleggen en overdragen aan verloskundige en/of andere zorgverleners.


Deze training online volgen?

Meld je nu aan!


Deze training op locatie volgen?

Meld je nu aan!

Testimonials

Ik wil je bedanken Diana, echt heel erg bedanken! Jouw cursus psychiatrie in het kraambed is echt geweldig en je laat mensen gewoon zien dat ook via e-learning alles mogelijk is! Echt geweldig, veel nieuwe inzichten en kennis opgedaan, ga zo door! Lynn

Kraamspecialist

Ik dacht dat ik wel wist wat ik moest doen en dat ik niemand nodig had om mij als professional neer te zetten, maar Diana liet mij de verschillende stappen zien en hield mij bij de les. Door in haar te investeren, had ik mijn coaching programma voor kwetsbare zwangeren binnen enkele maanden staan. Anders was het er waarschijnlijk nooit gekomen. Super bedankt! Bianca

Coach voor kwetsbare zwangeren

Na opleidingen te hebben gevolgd en gewerkt te hebben in de geboortezorg en de GGZ, viel mij op dat veel van de problemen die mensen op latere leeftijd ondervinden, hun oorsprong hebben in de eerste levensjaren van een kind, of zelfs al perinataal ontstaan zijn.

Tijdens verdere studies en onderzoek merkte ik dat hier nog weinig over bekend is en dat hier veel meer mee gedaan kan worden.

Ik ben mezelf gaan bijscholen op mijn vaardigheden als trainer/coach, om niet alleen ouders maar vooral de professionals in de geboortezorg meer kennis en handvaten aan te reiken om een zwangere en een moeder zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, zodat zij in staat is om een gezond kind te bouwen. Want een gezond kind bouwen is vele malen makkelijker dan een beschadigde volwassene te repareren.

“Want een gezond kind bouwen is vele malen makkelijker dan een beschadigde volwassene te repareren.”

Met Handle With Care Geboortezorg heb ik mijn kennis kunnen uitdragen aan een team van goed opgeleide en betrokken kraamverzorgenden, en heb ik zelf een schat aan nieuwe kennis en ervaring opgedaan. Zo kreeg ik de mogelijkheid om meer te bieden dan het hoogstnoodzakelijke, zodat we elk gezin en elk nieuw geboren kindje een duwtje kunnen geven in de richting van een mooie toekomst.

Handle With Care Opleidingen was een logische vervolgstap en aanvulling hierop. Door kraamverzorgenden een platform te bieden waar zij terecht kunnen voor gedegen opleiding en specialisaties bieden wij deze professionals de beste begeleiding voor de belangrijke en buitengewoon verantwoordelijke rol die zij spelen bij de begeleiding vaan (aanstaande) moeders en kind. Om het vak optimaal uit te oefenen speelt het bijhouden en vergroten van inhoudelijke kennis een grote rol.

Diana Bakker – de Koning – oprichter en trainer van Handle With Care Opleidingen

Testimonials

De training psychiatrie in het kraambed die ik bij HWC Opleidingen heb gevolgd, zorgde direct voor meer begrip voor mijn cliënten. Ik werk weer met plezier en begrip, zonder mezelf te verliezen. Met de tips die ik kreeg signaleer ik de spanningen veel eerder en kan ik ze snel aanpakken voor het  escaleert. Ik schrijf me graag in voor jullie volgende training! Jessica

Kraamspecialist

“Nadat ik slechte ervaringen met bijscholingen en opleiders heb gehad, was ik er helemaal klaar mee. HWC Opleidingen, heeft een heel andere aanpak, dan wat ik gewend ben van opleiders, maar het resultaat is zo goed, duidelijk en uitgebreid dat je geen andere opleider meer nodig hebt.” Tim

Begeleider probleem jongeren en tienermoeders

Veelgestelde vragen:

Waarom kiezen voor HWC Opleidingen? ->

HWC Opleidingen is een door het Kennis Centrum Kraamzorg erkend opleidingsinstituut. Enkele kenmerken van onze trainingen:
+ Wij bieden een interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen.
+ Het lesmateriaal bestaat uit een werkboek, een studieboek en diverse bijlagen met uitgebreide theorie.
+ Elke opleiding binnen Handle with Care Opleidingen wordt gegeven door ervaren trainers die zich nauw verbonden voelen met de praktijk.
+ Wij hanteren op onze locatie kleine groepen om te zorgen voor voldoende persoonlijke aandacht en een optimale geoefendheid van de cursisten. Bij veel van onze online trainingen bieden wij jou een 1-op-1 online vragenuurtje, zodat er voldoende gelegenheid is om jouw persoonlijke vragen te bespreken.
+ Korting met de HWC studiepas is mogelijk; vraag naar de mogelijkheden.

Hoe werkt de online training? ->

De online training bestaat uit een interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen. Je kunt de lessen volgen in jouw eigen tempo. In totaal duurt de online training ‘Psychiatrie in het Kraambed’ ongeveer 6 weken. Maar als jij door omstandigheden een poosje wat minder snel gaat of een pauze wilt nemen, heb je nog 6 maanden toegang tot alle informatie en je kunt alsnog de toets doen binnen deze tijd.

De online training heeft veel voordelen:

 • Je krijgt feedback van jouw trainer op de opdrachten aan het eind van elke module.
 • Er is een vragenuurtje voor de hele groep waarin jullie online vragen aan elkaar en de trainer kunnen stellen.
 • Je kunt een coaching gesprek met je trainer aanvragen.
 • Je studeert in jouw eigen tijd en lekker thuis; dus geen files!

Hoe werkt de training op locatie? ->

De training op locatie bestaat uit een interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen. De training op locatie duurt 2 dagen. 

De training wordt gegeven bij HWC Opleidingen:

HWC Opleidingen
Doesburgweg 2
2803 PL Gouda
Neem voor maatwerk of in-company contact met ons op. 

Hoe ontvang ik een certificaat? ->

Na het afronden met een voldoende voor de toets ontvang je het certificaat ‘Psychiatrie in het kraambed’ van Handle with Care Opleidingen. Het certificaat ‘Psychiatrie in het kraambed’ is een module van de opleiding kraamspecialist en kraamcoach.

De accreditatie bij het KCKZ = 14 punten

Wat als ik niet in één keer slaag voor deze training? ->

Mocht je de eindtoets niet in 1 keer halen, dan krijg je van ons de gelegenheid deze nog 2 keer opnieuw te doen.

Wat zijn de kosten? ->

Je kunt de training ‘Psychiatrie in het kraambed’ volgen in twee varianten; online en op locatie.
De online training kost €297,- inclusief BTW en alle lesmaterialen.
De training op locatie kost €470,- per persoon inclusief BTW en alle lesmaterialen.

Voor prijsopgave voor groepen en in company training mail ons: info@hwcopleidingen.nl


Deze training online volgen?

Meld je nu aan!


Deze training op locatie volgen?

Meld je nu aan!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This