De geboorte van een kind is een bijzondere gebeurtenis die de kraamverzorgende van heel dichtbij meemaakt. Zij assisteert de arts of verloskundige tijdens de bevalling thuis. En als het kind geboren is, is ze een aantal dagen verantwoordelijk voor moeder, kind, gezinsleden, bezoek en huishouden. 

 

Wat doet een kraamverzorgende?

De kraamverzorgende richt zich op de ondersteuning, instructie en voorlichting van het gezin.

De kraamverzorgende kan bij de (thuis)bevalling aanwezig zijn. Zij assisteert dan de verloskundige. Vaak heet de functie dan partus assistent (partus betekent bevalling).

Als de baby eenmaal geboren is, is ze gedurende een aantal dagen verantwoordelijk voor de verzorging van moeder en kind. Ook de zorg voor andere gezinsleden, de opvang van mensen die op bezoek komen en licht huishoudelijk werk behoren tot haar taken. Tijdens haar werkzaamheden geef ze voorlichting aan de ouders en let ze goed op of moeder en kind gezond zijn. Ze registreert en monitort het herstel van de moeder en onder meer de temperatuur van het kind.

Hoewel ze heel zelfstandig werkt, heeft ze regelmatig overleg met verloskundigen en huisartsen. Ze zorgt dat zij op de hoogte zijn van de gezondheidsconditie van moeder en kind. Ze heeft contact met de GGD en zorgt voor een goede overdracht.

 

De kraamverzorgende heeft vier kerntaken:

    • 3e trimester huisbezoek (eerste contact met de kraamvrouw)
    • partusassistentie (ondersteuning bij de bevalling)
    • zorg tijdens het kraambed
    • afstemming, registratie & overdracht van zorg

 

normen en waardenFoto: Normen en waarden – Handle With Care Opleidingen

 

Kraamzorg na 2020

De geboortezorg gaat veranderen. Dat is een feit. En ook dat die ontwikkelingen invloed hebben op de kraamzorg. Wat er precies anders wordt, is nog onduidelijk. Wel is zeker dat de kraamzorg zich nu al moet voorbereiden op de toekomst.

 

De kraamspecialist

Die toekomst is dichterbij dan we denken. Zorgverzekeraars springen met hun inkoopbeleid in op de verwachte toekomstige ontwikkelingen in de geboortezorg. Het vak krijgt meer aanzien, wordt interessanter en die nieuwe impuls zorgt juist voor een enorme boost. Het beroep wordt nog te vaak onderschat. Wie weet hebben we het straks over de kraamspecialist. Wil je klaar zijn voor de toekomst, dan moet je als kraamverzorgende nu al stappen ondernemen.’

Het draait vooral om het waarborgen van de continuïteit van zorg. Ook al is één en ander nog niet volledig uitgekristalliseerd, verschuivingen binnen de keten gaan hoe dan ook plaatsvinden. Of er nu gekozen wordt voor midwife-let-care, medical care of shared care. Het maakt voor de kraamzorg in feite niet uit hoe de geboortezorg in de toekomst georganiseerd gaat worden. De verloskundige zal wellicht fungeren als eindverantwoordelijke of casemanager in de geboortezorgketen en medische taken overnemen van de gynaecoloog. Geboortes zullen niet alleen thuis plaatsvinden maar ook in geboortecentra.

 

Geboorte

Extra taken

Al deze ontwikkelingen hebben effect op de rol van de kraamverzorgende. Kraamverzorgenden moeten ervoor zorgen dat ze die extra taken probleemloos op zich kunnen nemen. Het doel is opname in het ziekenhuis te verkorten wat een enorme besparing in de zorgkosten oplevert. Neem bijvoorbeeld een sectio (keizersnede). Nu verblijven moeder en kind na een keizersnede gemiddeldd 72 uur in het ziekenhuis. Normaal gesproken mag een kraamvrouw met een katheter niet naar huis, omdat deze door de verpleegkundige in het ziekenhuis moet worden verwijderd. Als de kraamverzorgende geschoold wordt om deze medische handeling te verrichten, kan het ziekenhuisverblijf verkort worden. Dat levert dus voor iedereen grote voordelen op. Voor de kraamvrouw is het fijn om thuis te zijn, het werk van de kraamverzorgende wordt interessanter en de zorg in Nederland wordt goedkoper.

Nieuw functieprofiel: de kraamspecialist

Het functieprofiel van de kraamverzorgende stamt uit 1999 en is dus eigenlijk niet meer van deze tijd. Kenniscentrum Kraamzorg gaat, in samenwerking met een klankbordgroep waarin verschillende kraamzorgorganisaties en verzekeraars plaatsnemen, dit profiel onder de loep nemen en gezamenlijk bekijken aan welke basiskwaliteitseisen de kraamverzorgende van de toekomst zou moeten voldoen.

De verwachting is dat er onderscheid zal komen tussen de kraamverzorgende en de gespecialiseerde kraamverzorgende, oftewel de kraamspecialist. Deze zal onder meer opgeleid worden om een kraamvrouw te verzorgen na een keizersnede, met een katheter en/of een SSRI-achtergrond (depressiviteit en medicatie), meer kennis over hechtging, beter kunnen begeleiden in verschillende situaties en meer achtergrond over de impact van stress en andere omgevingsfactoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van een baby.

Deze verdieping van het vak is een geweldige kans die de kraamverzorgende met beide handen moet aangrijpen.

De kraamspecialist volgens de zorgverzekeraar:

Kraamzorgorganisaties worden nu al door de zorgverzekeraars gestimuleerd om het niveau van de kraamverzorgenden omhoog te tillen. Het is zo belangrijk goed uitgerust te zijn. Neem alleen al de veranderende gezinnen waarmee de kraamverzorgenden te maken hebben.

Hoe zit dat nu eigenlijk met het zorginkoopbeleid en criteria van verzekeraars?
De zorginkoper geboortezorg bij de zorgverzekeraar oppert: ‘Je zou van een kraamverzorgende een kraamspecialist kunnen maken. Wij willen immers allemaal dat de kwaliteit en de expertise van kraamverzorgenden optimaal worden benut. Bovendien hebben we gezamenlijk de taak de geboortezorg zo goed mogelijk te regelen en in te richten en daarbij de geboortezorg betaalbaar te houden.’

 

Kwaliteit en expertise

‘Ons uitgangspunt daarbij is goede zorg voor moeder en kind. Daar is de kraamverzorgende ontzettend sterk in. Zij signaleert, begeleidt en biedt emotionele-fysieke ondersteuning. Wij willen de kraamverzorgende uit de ‘troetelzorgsfeer’ halen. Zij heeft zo veel meer capaciteiten! Vanuit haar krachtige positie als ‘kraamspecialist’ kan zij een goede gespreks- en adviespartner voor de andere disciplines in de geboortezorgketen zijn. Want uiteindelijk draait het om de uitkomsten van die gezamenlijke zorg.’

Citaat: Marianne Gorselink in vakmagazine Nataal
Diana de Koning

Diana de Koning

CEO

Handle with Care Opleidingen is opgezet door Diana de Koning, afgestudeerd in de Pedagogische Wetenschappen en Klinische Kinder– en Jeugdpsychologie. Diana is CEO van Handle With Care Groep B.V. met de 2 grootste pijlers: geboortezorg en opleidingen.

Zoek jij professionele kraamzorg trainingen?

100% online of op locatie?

KCKZ geaccrediteerd!

Download nu onze opleidingsgids en lees alles over onze Opleidingen!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This